Iets over de Fiets

vanuit verwondering over

de werking van fiets en fietser

Waarom 'Iets over de Fiets'?

Recreatief fietsen is voor mij meer dan een ronddraaiende trapbeweging om van A naar B (en meestal weer naar A) te komen. Het is meer dan de inspanning van je hart en longen om je spieren te laten werken en je gezond te voelen. Het is meer dan het zien, horen en ruiken van het kleurrijke leven en de adembenemende landschappen van onze aarde.

Het zijn ook de vele uren met jezelf, waarin gedachten en ideeën zich meer vrijelijk vormen en mengen. Tijd en vrijheid waaruit, ogenschijnlijk uit het niets, fascinerende vragen ontspringen. Vragen die mij enorm doen verlangen naar een antwoord, naar begrip, naar inzicht. Vragen die mij vaak ook doen afvragen waarom ik ze me nooit eerder gesteld heb.


Verdieping

Soms kleine vragen, zoals waarom gebruiken we het woord verdieping van een gebouw voor wat eigenlijk een verhoging is? Of waarom is de gemiddelde intelligentie van vrouwen en mannen exact gelijk?

Soms grotere vragen, zoals waarom is het twee maal per dag vloed en niet één maal? Of, waarom dachten de oude Grieken dat het licht vanuit ons oog naar buiten scheen?

Toegegeven, ik ben een onderzoeker, vermoedelijk aangeboren. Onderzoekend zijn is een natuur, een voortdurende drang om te zoeken naar wat er onder, of achter een verschijnsel schuilt. De term ‘achterzoeker’ had ook gekund.

Jezelf voortdurend afvragen waarom iets is zoals het is, waarom iets gebeurt zoals het gebeurt. Waarom is de lucht blauw en niet rood? En wat is de herkomst van het woord blauw eigenlijk? Ziet een ander blauw hetzelfde als jij? En waarom is voor mij het woord woensdag blauw, en zondag rood?

Het is opwindend om jezelf een vraag te stellen, het begin van een avontuurlijke zoektocht met de ultieme beloning van het begrijpen. Soms is het antwoord er niet, of kun je het niet vinden, en draag je de vraag voorgoed met je mee.


Wat is een antwoord?

Bovendien, wat is een antwoord? Achter een antwoord zitten weer volgende vragen, verdere zoektochten. Enige zelfbeheersing is nodig is om een onderzoekende natuur niet obsessief te laten worden.

Het fietsen geeft mij niet alleen prachtige belevenissen, maar ook veel vragen over het fietsen zelf. Wie heeft de fiets uitgevonden en waar komt de naam vandaan? Hoe efficient is fietsen eigenlijk, en hoe hoe ver kom je op een kilo suiker? Is fietsen lichter of zwaarder als je op ijle hoogte fietst, als het koud is, als het regent, of als er iemand vlak achter je fietst? Verlies je per afstand meer gewicht als je harder fietst? Hou je het langer vol met een colaatje?

Of, waarom kun je een smalle band harder oppompen? Neemt de druk in je band toe als je op de fiets gaat zitten? Beweegt je ventiel tijdens het fietsen altijd vooruit? Hoe schuin kun je door de bocht? Hangt je fiets aan of duwt je fiets op de spaken?

De antwoorden die ik gevonden heb wil ik graag met jullie delen. Ik probeer dat te doen aan de hand van fiets-momenten die bij mij een vraag naar boven brachten, op een uitlegniveau dat ook niet-nerds moeten kunnen begrijpen. En ik verwijs graag naar de slimme wetenschappers die vaak eeuwen geleden al de basis legden voor veel van de antwoorden.

De slimme en inspirerende wetenschapper Albert Einstein schreef in 1930 in een brief aan zijn zoon Eduard “Beim Menschen ist es wie beim Velo. Nur wenn er faehrt, kann er bequem die Balance halten“.

Hij vergelijkt het leven met fietsen en verwoordt prachtig wat fietsen voor mij betekent. Om evenwicht te vinden in het leven moet je er de nodige beweging in brengen. En fietsen geeft mij daarbij geweldig veel energie.

REFERENTIES


Walter Isaacson (2007). Einstein: His Life and Universe. Simon & Schuster.

Iets over mijzelf

Ik heb van mijn verlangen om te onderzoeken mijn werk gemaakt, ben wetenschapper geworden (‘wetenschepper’ was ook een mooi woord geweest), heb natuurkunde gestudeerd, ben in de psychofysica gepromoveerd en ben nu hoogleraar computerwetenschap in Utrecht en Chief Scientific Officer bij TNO.

Maar het belangrijkste in mijn leven zijn mijn familie, en in het bijzonder mijn echtgenote Jannie en mijn zoon Jeroen. Jeroen heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan zowel de inspiratie voor, en inhoud en vormgeving van deze website!