Beter zo hard mogelijk door de regen?

Als je door de regen fietst is het altijd dubben hoe hard je moet fietsen om het minst nat thuis te komen.

Bij het fietsen vallen de regendruppels van boven op je hoofd, en rij je er van voren tegenaan.

Moet je nou zo hard mogelijk fietsen of juist niet?

China, Yunnan, Tiger Leaping Gorge

Druppels van boven

Het aantal druppels dat je van boven vangt is evenredig met de tijd die je er over doet om thuis te komen. Van boven wordt je steeds natter naar mate je langzamer fietst.

In het meest extreme geval gaat het aantal druppels dat op je hoofd valt naar oneindig als je stil zou staan, en naar vrijwel nul als je met de lichtsnelheid zou fietsen.

Het aantal druppels dat je van boven vangt is omgekeerd evenredig met je snelheid.


Druppels van voren

Voor het aantal druppels dat je van voren vangt ligt het anders. Om dat te zien is het het makkelijkst om de regendruppels op een bepaald moment te “bevriezen” op hun plek, als het ware elke druppel aan een touwtje op te hangen, en dan te kijken hoeveel je er vangt als je er doorheen rijdt. Zie je lichaam als een groot ‘vlindernet’ dat druppels vangt.

Om al die stilhangende druppels voor je te vangen, maakt het niet uit hoe snel het vlindernet voorwaarts beweegt. Het aantal druppels dat je vangt is altijd gelijk aan de hoeveelheid druppels die tussen jou en je huis in de lucht hangen.

Fietsen door de regen over een vaste afstand. De druppels voor je (rode vak vóór de fietser) vang je sowieso, en de hoeveelheid is onafhankelijk van je snelheid. De hoeveel druppels die vangt van boven (rode vak boven de fietser) hangt wel van de snelheid af.


Over een zekere afstand vang je van voren dus altijd evenveel druppels, bij welke snelheid dan ook.


Maakt het uit of het waait?

Je zou zeggen dat je met wind tegen natter wordt dan wanneer je de wind in de rug hebt. De druppels vallen dan niet recht naar beneden maar gaan schuin door de lucht. Is met wind het aantal druppels van voren nog steeds onafhankelijk van je snelheid?


Om dat te begrijpen is het het makkelijkst om de situatie niet vanaf de fiets te bekijken, maar vanuit de regenwolk die met de wind meegevoerd wordt. Vanuit de wolk gezien vallen de druppels nog steeds loodrecht naar beneden, alleen heeft de fietser beneden dan een andere snelheid tov van de wolk, namelijk de verschilsnelheid tussen wolk en fietser. Maar de snelheid deed er niet toe, dus de wind doet er ook niet toe.Dus ...

Omdat het aantal druppels van voren onafhankelijk is van je snelheid, en het aantal druppels van boven omgekeerd evenredig is met je snelheid, kun je alles bij elkaar maar beter zo snel mogelijk naar huis fietsen als je zo min mogelijk nat wil worden.

Enige nadeel van heel snel thuis komen is dat de inspanning groter is, met een kans dat zich andere druppels gaan vormen, namelijk zweetdruppels.